9. SINIFLAR

Birçok yeni konu ile tanışan öğrenciler bu döneme adapte olmada zorlanabilmektedir. Ayrıca, YKS, bu derslerinin tamamını kapsadığından bu derslerin iyi öğrenilmesi çok önemlidir. Fakat birçok öğrenci, kalabalık ortamlarda özellikle bu yaşlarda, derslerden istenilen verimi alamamaktadır. Bizlere göre, özel dersin en etkili olduğu dönem bu zamanlardır. 9. sınıf eğitimleri, öğrencilerin hem üniversiteye hazırlanmasının temellerini oluşturmak ve hem de okuldaki derslerde başarılı olmalarını sağlamayı amaçlar.


Eğitimler tüm eğitim-öğretim sezonu boyunca devam eder. Yeterli sayıda öğrenci bir araya gelip belli bir süre için sınıf oluşturarak ders alabilirler.


Pergel Eğitim Etüd merkezinde devam eden öğrenciler eğtim sonunda;


  • Okul derslerini daha iyi anlayıp, sınavlarında yüksek başarı elde edebilirler.
  • Üniversiteye giriş sınavlarının temel bilgilerini öğrenirler.
  • Çalışma disiplinine sahip bireyler olurlar
  • Etkili öğrenme metotlarını geliştirerek ilerletirler.
  • Öğrenme konusundaki endişelerini yenerler
  • Eğitim hayatına kendine güvenerek devam eder.